FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B

  • FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B

FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B

特點

世界上最高等級的CNC。

下載區

中文

中文pdf下載

FANUC Series 31i-MODEL B

最大系統數: 6 系統
最大控制軸數: 34 軸 (26進給軸,8主軸)
最大同動軸數: 4 軸

FANUC Series 31i-MODEL B5

最大系統數: 6 系統
最大控制軸數: 34 軸 (26進給軸,8主軸)
最大同動軸數: 5 軸

FANUC Series 32i-MODEL B
最大系統數: 2 系統
最大控制軸數: 20 軸 (12進給軸,8主軸)
最大同動軸數: 4 軸